ราคา Promt Pay / point
ราคา truemoney / point
100 = 1100
50 = 500
200 = 2200
90 = 900
300 = 3300
150 = 1500
500 = 5500
300 = 3000
1000 = 11000
500 = 5000
  1000 = 10500

 

โอนเงิน


Point 3,000

Point 12,000