krarokza โพสต์เมื่อ 15-5-2014 17:14:24

ฝาก ถึง คน ทิ ยืม ถ้วย เราไป เวล (อิง)

:11:    บอก ตา เอก เจอ กัน คืน นิ นะ

iddok4230 โพสต์เมื่อ 15-5-2014 17:39:49

อะๆๆคืนเจ้าของไปเด้อไครเอาของเค้าไป

ArikadoWave โพสต์เมื่อ 15-5-2014 19:29:28

= = สะงั้น

krarokza โพสต์เมื่อ 15-5-2014 21:37:27

ไม่ได้ว่าอะรัยน๊แค่บอกเฉยๆ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบปกติ: ฝาก ถึง คน ทิ ยืม ถ้วย เราไป เวล (อิง)