bigjohn โพสต์เมื่อ 7-2-2014 19:13:38

GM มันเป็นอะไรหรอคับ error 1000 ช่วยทีๆ

GM มันเป็นอะไรหรอคับ error 1000 ช่วยทีๆ

GM-R01 โพสต์เมื่อ 8-2-2014 08:30:26

ปิดโปรแกรมที่รันอยู่ให้หมด  

ตรง tray bar ด้วย
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบปกติ: GM มันเป็นอะไรหรอคับ error 1000 ช่วยทีๆ